Dr Delić: (Nova stranka- Da se struka pita): Ažurirati liste čekanja i obezbediti minimum dostojanstva zaposlenih i korisnika usluga

"Elektronski recepti koji bi se izdavali u privatnoj medicinskoj praksi u Srbiji kao ideja dr Đerleka je prihvatliva, ali sa stanovišta važnosti je svakako na dnu tabele gorućih problema u zdravstvu", izjavio je Dr Aleksandar Delić, neurolog i predsednik Odbora za zdravstvo "Nove stranke - Da se struka pita".


Dr Delić je u pisanoj izjavi istakao da trenutno postoje iraegujući  na izjavu državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja Mirsada Đerleka povodom integracije privatnog zdravstvenog sektora u sistem eRecept istakao da smatra da postoje i značajno veći problemi.


"Mislimo da je mnogo važnije ažuriranje listi čekanja i obezbeđivanje minimuma dostojanstva zaposlenih i korisnika usluga, te bismo više želeli da čujemo šta nadležni imaju da kažu o tome", rekao je dr Delić.


Predsednik Odbora za zdravstvo "Nove stranke - Da se struka pita" ukazao je i da ozbiljan problem koji bi potencijalno mogao da ima nesagledive posledice, a tiče se izjavu v.d. direktora JP „Pošta Srbija“ Zorana Đorđevića da je razgovorano o mogućnosti da pošta dostavlja lekove pacijentima na kućnu adresu.


"Što se tiče ideje da se lekovi distribuiraju putem pošte, smatramo da se time narušava osnovno pravilo da se lek može izdati pacijentu isključivo od strane edukovanog zdravstvenog radnika, u ovom slučaju apotekara ili apotekarke, i da bi distribucija, gde bi bila uključena lica koja nisu zdravstvene struke, dovela do potencijalnih grešaka koje su, kada je u pitanju zdravlje, nakad sa nesagledivim posledicama", rekao je Dr Delić.

Autor : gledaj.rs

Komentari

0

Pošalji komentar

stranica 1 / 1

x