Nova stranka-Da se struka pita osniva fond za pomoć porodicama u procesu izvršenja

Predsednik Nove stranke - Da se struka pita Vladimir Kovačević najavio je danas da će ta stranka osnovati fond koji bi trebalo da omekša pritisak na porodice koje se nalaze u teškoj situaciji u izvršnim postupcima.

On je novinarima u beogradskim prostorijama stranke rekao da se ta stranka ne protivi postupku izvršenja, ali da je protiv izvršenja kako se danas sprovodi, zbog čega traži da on bude "značajno humaniji i da se bolje definišu propisi".

Kovačević je naveo i da postoji sumnja da se javni izvršitelji udružuju u situacijama kada, kroz postupak izvršenja imaju okolnosti gde je iznos izvršenja nesrazmeran u odnosu na nepokretnost koja je predmet tog procesa.

"Postoji sumnja da javni izvršitelji dele te informacije i da se praktično stvara jedan lešinarski pristup prema imovini gradjana. Taj lešinarski pristup dovodi do bogaćenja javnih izvršitelja, što nije bio smisao donošenja ovog zakona", istakao je on.

Generalni sekretar te stranke, advokat Srdjan Bogićević ocenio je da je veliki broj porodica u Srbiji u opasnosti da izgubi krov nad glavom "zbog nemarnog postupanja sudija i izvršitelja", navodeći da je velikom broju povredjeno ustavom garantovano pravo na pravično sudjenje i sudjenje u razumnom roku.

"Imajući u vidu da vlast nema sluha za ove probleme gradjana, mi kao Nova stranka - Da se struka pita iniciraćemo skupljanje potpisa za peticiju za izmenu Zakona o izvršenju i obezbedjenju u delu koji se odnosi na izuzeće izvršenja od jedine nepokretnosti u vlasništvu porodice", istakao je Bogićević.

On je dodao da će ta stranka tražiti i da se izmeni Zakon o zaštiti prava na sudjenje u razumnom roku, gde će za svaku godinu kojima je gradjanima povredjeno pravo na to sudjenje biti isplaćeno novčano obeštećenje od 1.000 evra po godini, umesto dosadašnjih od 300 do 3.000 evra.

Autor : beta

Komentari

0

Pošalji komentar

stranica 1 / 1

x