REM: Na svim televizijama povećano vreme za aktere na političkoj sceni

Savet REM usvojio je drugi Izveštaj o nadzoru pružalaca medijskih usluga, koji je pokazao da su od 16. do 31. januara svi pružaoci medijskih usluga povećali vreme za aktere na političkoj sceni, neki i višestruko.
REM u današnjem saopštenju navodi da izveštaji koje sastavljaju ukazuju na trendove u vezi sa zastupljenošću pojedinih političkih opcija u programima više pružalaca medijskih usluga, kao i na razlike u njihovim uređivačkim politikama.


Za program RTS1, u izveštaju se navodi da je uočljivo značajno veće prisustvo političkih stranaka i pokreta u odnosu na prvi period, te da je izveštavanje o akterima na političkoj sceni u najvećem procentu neutralnog tonaliteta.

Sličan trend zabeležen je i u programu RTV - pokrajinskog javnog servisa.

"U odnosu na prvi Izveštaj duplirano je vreme posvećeno političkim strankama i pokretima, a preovlađujući tonaliteti su neutralan i pozitivan", navodi REM.

Na programu RTV Pink povećano je vreme posvećeno akterima na političkoj sceni.

"Više je nego udvostručeno vreme posvećeno predstavnicima vanparlamentarnih stranaka, a smanjeno je vreme izdvojeno za izveštavanje o radu Vlade i organa vlasti", napominje REM.

TV Prva, takođe, beleži višestruko povećanje vremena posvećenog vanparlamentarnim strankama i pokretima kako u trajanju, tako i u njihovom broju.

"U prvom Izveštaju zabeleženo je pojavljivanje četiri, a u drugom 12 političkih stranaka i pokreta", precizira se u izveštaju.

TV Hepi, kako se navodi, posvetila je značajno vreme političkom pluralizmu, a najveći deo tog vremena pripao je analitičarima.

Dominantna je tema "kriminal i korupcija". Dok je u prvom periodu dominirao pozitivan tonalitet priloga, u drugom dominira negativan, kaže se u saopštenju REM.

Program TV N1, kako je navedeno, obeležila je kritika vlasti i negativan tonalitet većine priloga.

"Uz veoma visok procenat zastupljenosti analitičara, zabeleženo je prisustvo većeg broja političkih stranaka i pokreta. Kada se ovi podaci posmatraju kroz dominantne teme i tonalitet, zaključuje se da je najveći broj učesnika u programu te televizije kritikovao vlast", navodi REM.

S druge strane, kako dodaju, malo vremena je posvećeno aktivnostima Vlade i organa vlasti.

U programu TV Nova S najprisutnije je izveštavanje u negativnom tonalitetu priloga sa dominantom temom "kritika vlasti".

Kako REM navodi, takva kritika mogla se čuti kako od analitičara kojima je bilo posvećeno više od polovine ukupnog vremena, tako, u najvećoj meri, od značajnog broja vanparlamentarnih stranaka i pokreta kojih je u drugom periodu januara bila značajno više nego u prvom.

Nova S je izveštavanju o aktivnostima organa vlasti u drugoj polovini januara posvetila tek nešto više od 30 minuta od ukupnog vremena posvećenog političkim dešavanjima, koje je iznosilo više od 17 sati.

REM dodaje da je uzorak analize programa TV B92 veoma kratak, te nije podložan izvođenju relevantnih zaključaka.

Foto: Pixabay

Autor : GLEDAJ.RS/TANJUG

Komentari

0

Pošalji komentar

stranica 1 / 1

x