EU finansira u Srbiji 20 projekata unapredjenja socijalnih usluga na lokalnom nivou

 Evropska unija će sa 521.629 evra podržati 20 projekata koje će organizacije civilnog društva realizovati samostalno ili u partnerstvu sa lokalnim samoupravama kako bi se unapredio kvalitet i održivost socijalnih usluga dostupnih na lokalnom nivou, saopšteno je danas.

Od ukupno 90 predloga projekata, 20 ocenjenih kao najbolji dobiće podršku od 10.000 do 30.000 evra za aktivnosti.

To su poboljšanje usluga za decu i mlade, uključujući usluge lični pratilac deteta, neurofidbek terapija, dnevne boravke za decu sa invaliditetom i problemima u ponašanju, dnevni boravak za decu koja žive i rade na ulici, kao i usluge pomoći u kući odraslima i starijim licima, lična asistencija za osobe sa invaliditetom i druge usluge.

Pored poboljšanja spremnosti i otpornosti prvenstveno javnih institucija i drugih pružalaca socijalnih usluga za moguće buduće vanredne situacije i periode kriza, odobreni projekti treba da doprinesu i smanjenju negativnih uticaja kovida na kvalitet života ranjivih grupa.

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Žofre rekao je da se EU zalaže za unapređenje socijalne uključenosti i ostvarivanje jednakih prava, uključujući i dostupnost socijalnih usluga svim građanima i građankama.

"Podržavajući ovakve projekte, ohrabrujemo lokalna partnerstva koja će unaprediti kvalitet i opseg socijalnih usluga za osetljive grupe i to prvenstveno usluga socijalne zaštite, kao i obrazovanje i zdravstvenu zaštitu", istakao je Žofre.

Cilj je da se preko programa EU PRO Plus koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije, socijalne usluge unaprede u 23 lokalne samouprave.

Ministarka Jadranka Joksimović izjavila je da "podrška ranjivim grupama stanovništa i obezbeđivanje kvalitetnih socijalnih usluga je među zajedničkim prioritetima Vlade Srbije i EU, a značajnu ulogu u ostvarivanju ovog cilja imaju lokalne samouprave i oganizacije civilnog društva".

Istakla je da "posebno ohrabruje činjenica da će se čak 18 projekata sprovoditi u partnerstvu lokalnih samouprava, javnih institucija i civilnog društva, te da će oni koordinisano raditi na pružanju adekvatnih socijalnih usluga deci, starijima, osobama sa invaliditetom i drugim osetljivim grupama na lokalnom nivou".

Autor : beta

Komentari

0

Pošalji komentar

stranica 1 / 1

x