Imate pitanja u vezi sa obrazovanjem i karijerom? Beogradska otvorena škola vam nudi odgovore

Imate dilemu u vezi sa svojim obrazovanjem, pokšavate da uskladite vreme za obrazovanje i slobodno vreme ili želite da dobijete konkretna znanja o najboljem načinima za vođenje karije. Beogradska otvorena škola ima sjajan način da vam u tome pomogne. Šta je karijerno savetovanje, koliko je ono zastupljeno u Srbiji i šta nas očekuje na predstojećem Sajmu školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje razgovarali smo sa Marinom Lukić, koordinatorkom projekta.


Za one koji ne znaju, možete li da nam objasnite šta je karijerno vođenje i savetovanje i na koji način to pomaže učenicima?

Karijerno vođenje i savetovanje (KViS ) podrazumeva set usluga i aktivnosti koje imaju za cilj pružanje podrške u procesu donošenja odluka koje se tiču obrazovanja, obuka i zanimanja, upravljanja svojom karijerom kao i u razmatranju rada, slobodnog vremena i učenja uzimajući u obzir nove informacije i iskustva i preduzimanju koraka na osnovu toga.


Cilj karijernog savetovanja je osnaživanje korisnika - osobe, za ostvarenje svojih potencijala u oblasti u kojoj želi da se razvija. Primeri aktivnosti karijernog vođenja uključuju: pružanje informacija, savetovanje, procenu kompetencija, mentorstvo, zastupanje i podučavanje donošenja odluka i veština upravljanja karijerom i sl. BOŠ putem onlajn portala BOŠ Karijera pruža besplatno usluge u oblasti KViS - a, pa ujedno pozivam sve osobe koji imaju potrebu za nekom karijernom podrškom, savetom ili informacijom da posete portal i takođe mogu da se obrate našoj karijernoj savetnici. Onlajn karijerno savetovanje putem portala BOŠ karijera,godišnje poseti preko 600 000 mladih dok je usluge onlajn savetnice  samo u 2020. godini koristilo preko 250 pojedinaca.Beogradska otvorena škola godinama pruža podršku školama u implementaciji karijernog vođenja i savetovanja i radi istraživanja na ovu temu. Kako biste ocenili proces implementacije u našim školama?

Naša država je na sreću, ali i uz zagovaračke aktivnosti BOŠ - a prepoznala važnost karijernog vođenja i savetovanja i na različite načine ga integrisala u zakonodavni okvir u oblasti obrazovanja. Samim tim škole, i osnovne i srednje, jesu u obavezi da pružaju usluge KViS.


Generalni okvir za pružanje usluga karijernog vođenja i savetovanja pružaju Standardi usluga karijernog vođenja i savetovanja usvojeni 2019. a čiji je cilj da posluže kao osnova za planiranje, razvoj, evaluaciju ili unapređivanje usluga karijernog vođenja tako da one budu dostupne svim korisnicima-svim mladima, da doprinose razvoju veština upravljanja karijerom kod korisnika i da njihovi nosioci (organizacije, praktičari) obezbede kvalitet aktivnosti, načina i pristupa radu.

Imajući u vidu činjenicu da zakone ma koliko dobri bili implementiraju ljudi, u ovom slučaju nastavnici, saradnici - karijerni praktičari-oni koji direktno rade sa mladima, važno je da stalno stvaramo podsticajno okruženje za pružanje KViS usluga.


Kvantitativno gledano, sve škole treba da imaju oformljene timove za KViS, međutim njihov nivo aktivnosti i angažovanja u oblasti KViS je različit. Ono što je primetno jeste da raste broj mladih koji su u svom školovanju uključeni u KViS aktivnosti. Primera radi, u 2017. godini je taj broj iznosio 31% u 2020. 45% (alternativni izveštaj KOMS-a).


BOŠ kroz različite programe i projekte, obuke za nastavnike, studijske posete i različita stručna usavršavanja, a između ostalog i kroz Sajam školskih timova za KViS, se trudi da promoviše KViS i da motiviše škole da aktivno sprovode ove usluge za koje su i brojna istraživanja potvrdila da doprinose boljoj zapošljivosti mladih što je negde i glavni benefit ovih usluga.

U ovom trenutku u toku su pripreme za Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje (KViS), koji će se održati 30. novembra 2021. godine u onlajn formatu, na koji način se učesnici mogu prijaviti?

Tako je. Ove godine održava se sada već tradicionalan, sedmi po redu Sajam školskih timova za KViS. Zbog epidemioloških uslova, održaće se u onlajn formatu putem platforme zoom. Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem linka koji je dostupan na sajtu BOŠ - a, i doći da vide i čuju šta sve škole rade na ovu temu, a najuspešnije škole će biti nagrađene. 


Beogradska otvorena škola ima sjajne programe iz različitih oblasti, možete li nam izdvojite neke u kojima mladi mogu uzeti učešće?


Postoji sijaset programa koje su skrojeni po meri mladih. Apsolutno najpoznatiji program jesu Studije budućnosti-jednogodišnji multidisciplinaran program namenjen studentima a koji se sastoji od modula znanja i veština, programa prakse i mentorstva od strane eksperata u različitim oblastima, koji su bivši studenti ovog programa.

Pored toga BOŠ pruža besplatne konsultacije - akademsko savetovanje, za odlazak na studije na renomirane univerzitete u inostranstvu. Na kraju, a verujem da je značajno istaći je da u BOŠ - u radi veliki broj mladih ljudi i da je BOŠ upravo mesto gde su mnogi mladi uspešni ljudi započeli svoje karijere.


Autor : Gledaj.rs

Komentari

0

Pošalji komentar

stranica 1 / 1

x