NBS: MMF ocenio - Uspešno završeno drugo razmatranje ekonomskog programa Srbije

Narodna banka Srbije (NBS) objavila je danas da je Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) doneo odluku o uspešnom završetku drugog razmatranja rezultata ekonomskog programa Srbije, koji je podržan Instrumentom za koordinaciju politike (The Policy Coordination Instrument – PCI).
MMF je konstatovao da Srbija uspešno sprovodi dogovoreni ekonomski program i ocenio da je Srbija dobro prošla kroz pandemiju virusa korona i da je makrofinansijska stabilnost očuvana uprkos različitim šokovima iz međunarodnog okruženja, objavila je NBS.

Precizirano je da je snažan rast realnog bruto domaćeg proizvoda od 7,4 odsto u 2021. doprineo i padu fiskalnog deficita i smanjenju učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu i u skladu je s povratkom na srednjoročni trend rasta iz perioda pre pandemije.

Ocenjeno je i da je fiskalni rezultat u 2021. godini bio bolji od očekivanog, ali i da se, kao i druge ekonomije sveta i Srbija suočava s posledicama sukoba u Ukrajini, koje utiču na niži rast globalne ekonomije, povećavaju globalne inflatorne pritiske i stvaraju veliku neizvesnost.

Odbor MMF-a istakao je da su u uslovima novih šokova na globalnom tržištu vlasti u Srbiji brzo reagovale, kako bi očuvale finansijsku stabilnost u zemlji, pomogle privredi da bolje posluje u aktuelnim uslovima koje karakterišu međunarodne sankcije i poremećaji u globalnim lancima snabdevanja, kao i na ublažavanju prenošenja visokih globalnih cena primarnih proizvoda na domaće tržište.

Nosioci politika u Srbiji strateški se bave i pitanjem obezbeđenja sigurne ponude energenata u ovim vanrednim okolnostima i potrebnim srednjoročnim reformama u energetskom sektoru, ocenio je MMF, prenela je NBS.

Navedeno je i da je, adekvatno reagujući na inflatorne pritiske, NBS od aprila ove godine tri puta povećala referentnu kamatnu stopu.

Izneta je procena da će zbog nižeg rasta spoljnotrgovinskih partnera i viših svetskih cena primarnih proizvoda, rast bruto domaćeg proizvoda Srbije u 2022. godini iznositi oko 3,5 odsto.

Кako je navedeno u izveštajima, koji su razmatrani na Odboru MMF-a i pored neizvesnog okruženja, makrofinansijska stabilnost u Srbiji je očuvana i zahvaljujući posvećenosti vlasti strukturnim reformama, srednjoročni izgledi rasta srpske privrede ostaju povoljni.

Guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković smatra da je odluka Odbora MMF-a očekivana i predstavlja još jednu u nizu potvrda kredibiliteta ekonomske politike, koju Srbija dosledno sprovodi.

Prema njenim rečima, srednjoročnim makroekonomskim okvirom, koji MMF procenjuje za Srbiju, projektovan je rast od četiri odsto u srednjem roku, inflacija koja je u okvirima cilja NBS u srednjem roku, kao i održive javne finansije.

"Projektovano je popravljanje svih fiskalnih parametara, što uključuje i snažno opadajuću putanju učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu. Projektovan je i kontinuitet visokih kapitalnih investicija, kao i stranih direktnih investicija. To znači da MMF i u aktuelnim uslovima očekuje kontinuitet dobrih politika u Srbiji i očuvanje stabilnosti", kazala je Tabaković.

Istakla je da su za NBS prioriteti poznati – obezbeđenje cenovne i finansijske stabilnosti u srednjem roku. U uslovima izraženih izazova iz međunarodnog okruženja, "NBS će nastaviti da pažljivo odmerava i donosi odluke monetarne politike, pri čemu nam fleksibilnost našeg monetarnog okvira, koji smo sami kreirali, omogućava da reagujemo u najkraćem roku".

"Uprkos dodatnim, i možda najvećim izazovima do sada, očuvali smo punu finansijsku stabilnost, uz visoku kapitalizovanost i likvidnost našeg bankarskog sektora, kao i rekordno nizak nivo problematičnih kredita", zaključila je guvernerka.

U pogledu monetarne politike, ocenjeno je da je, reagujući na inflatorne pritiske, NBS adekvatno pooštravala monetarnu politiku od oktobra 2021. godine, uključujući i povećanja referentne kamatne stope u 2022. godini na nivo od 2,5 odsto.

Bazna inflacija se zadržala na znatno nižem nivou od ukupne inflacije, dok su inflaciona očekivanja u srednjem roku i dalje usidrena, čemu je znatno doprinela očuvana relativna stabilnost deviznog kursa dinara.

Ocenjuju da bi trebalo nastaviti s daljim pooštravanjem monetarnih uslova ako to bude bilo potrebno, kao i da je bankarski sektor visoko kapitalizovan i likvidan.

Pohvaljeno je odlučno reagovanje NBS u slučaju Sberbanke Srbija, koje je omogućilo da se brzo završi transakcija kojom je ova banka postala deo jake domaće grupe s visokom kapitalizovanošću i snažnom pozicijom likvidnosti.

Na taj način sprečeno je prelivanje eksternih šokova na domaći bankarski sektor i očuvano je poverenje u finansijski sistem.

Odbor MMF-a je istakao da nosioci ekonomske politike u Srbiji treba da nastave sprovođenje planiranih strukturnih reformi, radi obezbeđenja daljeg snažnog, održivog i inkluzivnog rasta.

Кao prioriteti politika za naredni period navode se očuvanje makrofiskalne i finansijske stabilnosti, uz ublažavanje uticaja eksternih šokova.

Iz NBS su podsetili da je aktuelni Instrument za koordinaciju politika odobren Srbiji 18. juna 2021. na period od 30 meseci, savetodavnog je karaktera i ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava.

Cilj savetodavnog programa jeste podrška bržem privrednom oporavku Srbije od efekata pandemije, očuvanju makroekonomske i finansijske stabilnosti i sprovođenju ambicioznog plana strukturnih reformi radi podsticanja visokog, inkluzivnog i održivog rasta u srednjem roku.

Reforme koje su sadržane u programu odražavaju politiku i agendu nosilaca ekonomske politike u Srbiji i uključuju: učvršćivanje okvira fiskalne politike, jačanje upravljanja državnim preduzećima, razvoj tržišta kapitala, dalje jačanje procesa dinarizacije, poboljšanje pružanja socijalne pomoći, kao i prelazak na zelenu ekonomiju.

MMF je program razmatrala u okviru redovnih polugodišnjih razmatranja.Foto: pixa bay

Autor : beta

Komentari

0

Pošalji komentar

stranica 1 / 1

x