Nova pravila političkog oglašavanja u Evropskoj uniji

Evropska komisija predstavila je danas predlog o transparentnosti i političkom oglašavanju, koji za cilj ima zaštitu izbornog integriteta i demokratske debate u Evropi.

Predložena pravila zahtevaju da svaka politička reklama bude jasno označena kao takva i da sadrži informacije poput toga ko ju je platio i koliko.

Istovremeno, političke tehnike ”ciljanja i pojačavanja” bi morale biti detaljno javno objašnjene, a bile bi zabranjene kada se koriste osetljivi lični podaci bez eksplicitne saglasnosti pojedinca.

„Izbori ne smeju biti takmičenje netransparentnih metoda. Ljudi moraju da znaju zašto je reklama napravljena, ko ju je platio, koliko i koji su kriterijumi mikro-ciljanja korišćeni. Nove tehnologije treba da budu oruđe za emancipaciju, a ne za manipulaciju”, poručila je potpredsednica Komisije, Vera Jurova.

U EK navode da i plaćeno političko oglašavanje mora biti jasno označeno istaknutim imenom sponzora, iznosom potrošenim na političku reklamu, izvorima tih sredstava i vezom između oglasa i relevantnih izbora ili referenduma.

Političko ciljanje i tehnike pojačavanja, koje koriste osetljive lične podatke, kao što su etničko poreklo, verska uverenja ili seksualna orijentacija, biće zabranjene i moći će da se koriste samo uz izričit pristanak osobe koja je u pitanju.

Po prvi put će biti obavezno da se u političke reklame unesu jasne informacije na osnovu čega je osoba ciljana i da se objavi koje grupe pojedinaca su ciljane i na osnovu kojih kriterijuma

U Komisiji navode da ukoliko se ovaj predlog usvoji, politička reklama neće moći da bide objavljena bez navedenih uslova, a od država članica će se tražiti da uvedu efikasne kazne kada se krše pravila o transparentnosti političkog oglašavanja.

Evropska komisija zatrazila je i reviziju pravila EU o finansiranju evropskih političkih partija i fondacija koja ima za cilj da olakša interakciju evropskih političkih partija sa njihovim nacionalnim članicama, poveća transparentnost, posebno u vezi sa političkim oglašavanjem i donacijama, smanji prekomerna adminsitracija i poveća
finasijska održivost političkih partija i fondacija.

Foto: Pixabay

Autor : GLEDAJ.RS/TANJUG

Komentari

0

Pošalji komentar

stranica 1 / 1

x