Poskupele republičke takse

Vlada Srbije 17. juna objavila je u Službenom glasniku usklađene dinarske iznose iz Tarife republičkih administrativnih taksi koji su počeli da se primenjuju od 1. jula.


Prema Zakonu o republičkim administrativnim taksama iznosi se usklađuju godišnje, sa indeksom potrošačkih cena koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike.


Vlada Srbije usklađuje dinarske iznose taksi na predlog Ministarstva finansija.



Zaokruživanje iznosa taksi se vrši tako što se do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na 10 dinara.



Novi usklađeni iznosi republičkih taksi su u rasponu od 10 dinara do 3,2 miliona dinara.



Kako navode mediji poskupljenje je za neke od taksi 10, a za druge i 15.000 dinara, prenosi Tanjug.



Takse za zahteve i uverenja su 330 dinara, žalba državnom organu 490 dinara, overa potpisa 430 dinara, a overa autentičnosti rukopisa 240 dinara.


Novi iznos takse na zahtev za izdavanje dozvole za nošenje oružja je 8.640 dinara, dok su takse za izdavanje vozačkih dozvola 290 dinara, a za saobraćajne su u rasponu od 240 dinara za nalepnicu do 2.400 dinara za potvrdu.

Tumačenje o primeni republičkih propisa građanima će se taksirati sa 1.660 dinara, a firmi ili preduzetniku 13.470 dinara.


Autor : Gledaj.rs/Tanjug

Komentari

0

Pošalji komentar

stranica 1 / 1

x