Privredna komora: Ozbiljan pad stočarske proizvodnje, potrebne hitne mere

Privredna komora Srbije (PKS) saopštila je da se zbog pandemije korona virusa smanjuju proizvodnja, prodaja i izvoz u stočarskom sektoru Srbije i da su neophodne hitne mere.


"Pandemija korona virusa negativno je uticala na sektor stočarstva koji od početka godine beleži pad proizvodnje, prodaje i izvoza. Određivanje minimalne otkupne cene sirovog mleka, poreske olakšice, kao i pravo prečeg zakupa zemljišta, neke su od hitnih mera koje traže proizvođači kako bi se očuvala proizvodnja u tom sektoru", navodi se u saopštenju PKS.


Kako je istaknuto na sednici odbora Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda PKS, potrebno je da nadležna ministarstva usvoje nove, ali i ranije inicijative Komore i njenih članica, s ciljem da se očuvaju sektori mlekarstva, svinjarstva, govedarstva, živinarstva, ribarstva.


Sekretar Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda PKS Nenad Budimirović ukazao je da je pandemija uticala na domaću proizvodnju i da je poskupela hrana za životinje, a znatno su povećani i drugi troškovi, što je dovelo u pitanje rentabilnost.

Spoljnotrgovinska razmena stočarskih proizvoda beleži negativan bilans od 51 milion evra u prvoj polovini 2021. godine, samo vrednost uvezenog mleka i mlečnih proizvoda za šest meseci iznosi 51,9 miliona evra, a izvezenog 39,3 miliona evra.

"Vrednost uvezenog svinjskog mesa od januara do juna ove godine bila je 20,6 miliona, dok je izvoz iznosio 1,2 miliona evra", rečeno je na sastanku proizvođača stočarskih proizvoda i predstavnika Ministarstva poljoprivrede.

Predsednik Udruženja proizvođača mleka Srbije Vasa Džigurski ocenio je situaciju u mlekarstvu kao neodrživu i upozorio da će veliki broj profesionalnih farmera prestati sa proizvodnjom.

"Rešenje je da vlasnici mlekara plate mleko po ceni od oko 54 dinara po litru zajedno sa premijom", rekao je Džigurski.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede su najavili da će vlada uskoro usvojiti uredbu o povećanju premije za mleko što će biti značajno za oko 18.000 poljoprivrednih proizvođača, kao i da se radi na uvođenju sektorskog standarda za obeležavanje porekla domaćeg mesa.

Na sednici je predloženo i da se nadležnima upute inicijative, da se razlika u ceni žitarica koje su proizvedene u Srbiji izjednači sa cenama na svetskoj berzi, ribarima dozvoli izvoz šaranske ribe u EU, omogući jednak tretman na tržištu svih proizvođača meda i pristup fondovima.

Autor : Gledaj.rs/Beta

Komentari

0

Pošalji komentar

stranica 1 / 1

x