REM: Svi ispunili uslove konkursa za frekvencije, odlučila ispunjenost kriterijuma

 Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) je danas saopštio da su svih 14 podnosilaca prijava za nacionalne frekvencije ispunili uslove konkursa, a da su, posle uporedno-kvalitativne analize ispunjenosti kriterijuma, dozvole dodeljene televizijama Pink, Hepi, Prva i B92.
Savet REM je naveo da je prilikom odlučivanja kojim će podnosiocima izdati dozvole "uzeo u obzir sve činjenice koji bi uticale na ostvarivanje većeg kvaliteta i raznovrsnosti sadržaja".

Navedeno je da je Savet REM "uporedno-kvalitativnom analizom ispunjenosti kriterijuma" došao do zaključka da će podnosioci - televizije Pink, Hapi, Prva i B92 "u većoj meri nego ostali podnosioci opravdati postojanje višestrukih benefita za gledaoce na području cele Republike".

To će uraditi, kako je navadeno, "prevashodno kroz objektivan i pravovremeni pristup u prenosu informacija, kroz sopstvenu produkciju programskih sadržaja kao dokaz ukupnih proizvodnih mogućnosti i raznovrsnost ponuđenih programskih žanrova na način da se zadovolje potrebe najšireg auditorijuma i ojača medijski pluralizam".

"Savet je, prilikom odlučivanja, imao u vidu i da je razliku u donošenju odluke dala i činjenica prethodnog rada navedena četiri podnosioca i njihova ekonomska održivost, kao i činjenica da su emitovali program od 2006. i da su tokom 2015. u potpunosti ispunili način i vremenski raspored prelaska sa analognog na digitalno emitovanje i distribuciju programa (proces digitalizacije) i uložili sredstva kako bi napravili tehnološki iskorak ka digitalnoj transformaciji", navodi se u saopštenju.

Savet REM-a je, kako je navedeno, "naročito cenio garancije koje su podnosioci naveli u predlogu programskog elaborata, koji će postati sastavni deo izdate dozvole".

Garancije se odnose na to, kako je navdeno, "da će u narednom periodu dodatno unaprediti postojeći program, baviti se važnim društvenim pitanjima, raditi na zaštiti medijskog pluralizma i biti otvoreni za različita mišljenja, argumente i ideje u cilju podsticanja najšireg društvenog dijaloga".

Televizije koje su dobile nacionalne frekvencije su dale garancije i da će, "doprineti daljem unapređenju medijskih standarda u oblasti informisanja, kulture i obrazovanja".

"Imajući u vidu sve navedeno, Savet je doneo odluku potrebnom većinom glasova, shodno članu 96. Zakona o elektronskim medijima", navodi se u saopštenju.

Integralna Odluka o dodeli dozvola biće objavljena na sajtu REM.

Prijave su bili podneli i televizije Vesti, BK , Una, Nova S, N1, K::CN Nacionalna, TV2, Tanjug, K1 i Kurir televizija.

Autor : beta

Komentari

0

Pošalji komentar

stranica 1 / 1

x