U EU počela primena digitalnih kovid sertifikata

U Evropskoj uniji od danas su u primeni digitalni kovid sertifikati, koji bi trebalo da olakšaju kretanje putnika unutar granica Unija.


U Briselu navode da su sve zemlje članice EU tehnički spremne za povezivanje na zajednički sistem prepoznavanja sertifikata, kao i da su sve, sem Irske, u situaciji da izdaju nova zdravstvena dokumeta.

Novi kovid sertifikati su dostupni u digitalnoj ili papirnoj formi i sadrže bar jednu od tri vrste informacija - o vakcinaciji protiv Kovid-19, posedovanju antitela nakon oporavka od bolesti, i testiranju bilo da je u pitanju PCR ili antigen test.Sertifikati se u ovom trenutku izdaju se za građane zemalja članica EU, Švajcarske, Lihtenštajna, Islanda i Norveške, a mogu ih dobiti i građani trećih zemalja koji imaju pravo boravka ili putovanja u EU.U Evropskoj komisiji za Tanjug kažu da su u kontaktima sa Srbijom oko međusobnog priznavanja sertifikata, ali da će za to biti potrebno "dodatno vreme"."Evropska komisija je predložila da se digitalni zeleni sertifikati prošire i na građane trećih zemlja koji borave ili legalno putuju u EU. Vremenom trebalo bi da evropski zeleni sertifikati postanu interoperabilni sa standardima na međunarodnom nivou. U srednjem roku trebalo bi da dođe do usklađivanja sistema tako da sertifikati koje izdaju treće zemlje budu automatski prihvaćeni u EU", kaže evropski komesar za pravosuđe, Didije Rejnders.On naglašava da će sertifikati biti izdavani za sve vakcine, bez obzira da li one odobrene od strane Evropske agencije za lekove ili ne, a da su zemlje članice dužne da prihvate samo vakcine koje su odbrene na EU nivou, a "slobodne da prihvate i sve druge vakcine".U Briselu naglašavaju da digitalni sertifikati nisu "pasoši o vakcinaciji" i da ne zamenjuju putna dokumenta, a da će biti suspendovani kada SZO označi kraj pandemije."Kada pandemija bude iza nas neće biti potrebe za sertifikatima, ali će se instrument koji sada uvodimo zadržati u slučaju da bude morao da bude reaktiviran zbog nove pandemije", navode u Briselu.

Foto: Pixabay

Autor : GLEDAJ.RS/TANJUG

Komentari

0

Pošalji komentar

stranica 1 / 1

x