Browsing: 10. MART

1528 – U Beču je kao jeretik spaljen na lomači Baltazar Hubmajer (Balthasar Hubmaier), jedan od glavnih vodja austrijskih baptista.…