Browsing: NADEŽDA PETROVIĆ

1512 – Turski sultan Bajazit II abdicirao je u korist sina Selima I. 1682 – Umro je španski slikar Bartolomeo…