Browsing: 28. MAJ

1522 – Turci su zauzeli utvrđeni grad Knin i proglasili ga sedištem Ličkog sandžaka. 1660 – U Osnabriku je rođen…